"Materiaalin parissa työskentely tuottaa mielihyvän tunteen silloin, kun se paljastaa itsestään jonkin uuden näkökulman, johon tarttua"